Szanowne Koleżanki i Koledzy,


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego Towarzystwa i wymogów ustawicznego kształcenia specjalistycznego podjęliśmy decyzję o przekształceniu Zjazdu „Laryngologia przez przypadki” w Krajowy Zjazd Szkoleniowy w Warszawie w dniach 17-18 listopada.

Formuła Zjazdu zostanie poszerzona o wykłady i debaty istotne dla praktyki szpitalnej i ambulatoryjnej oraz o współpracę z innymi specjalistami.

Zachęcam wszystkie oddziały PTORL i ośrodki kliniczne do szerokiego włączenia się w organizację przez czynny udział.

Wykładowcy przedstawią unikatowe w skali kraju i/lub świata doświadczenia w zastosowaniu metod diagnostycznych, leczeniu zachowawczym, chirurgicznym i rehabilitacji. Szczególna uwaga będzie zwracana na tzw. dobre praktyki kliniczne, oparte na potwierdzonych danych, będące kontynuacją bogatego doświadczenia otorynolaryngologów polskich.

Sesje bazujące na omawianiu przypadków klinicznych zawierać będą analizę procesu diagnostycznego i leczniczego w odniesieniu do standardów polskich i/lub międzynarodowych

Planowane są także debaty pokazujące różne podejście do problemów klinicznych, uwarunkowanych tradycjami ośrodków i brakiem przyjętych procedur w niektórych obszarach naszej specjalności.

Liczę na aktywność członków Towarzystwa w tworzeniu programu i liczny udział.


Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Katedra i Klinika Otolaryngologii WUM
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40