"STANDARDY I ZALECENIA W OTORYNOLARYNGOLOGII - PRZYPADKI KLINICZNE"

Patronat: Katedra i Klinika Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krajowy Zjazd Szkoleniowy PTORL

we współpracy z Mazowieckim Oddziałem PTORL

Warszawa 17-18 listopad 2017

Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Organizacja: Medius Sp.z o.o.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień
Dr n. med. Piotr Chęciński
Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski
Dr hab. n. med. Magdalena Lachowska
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
Prof. dr hab. n. med. Violetta Pietruszewska
Prof. dr hab. n. med. Marek Rogowski
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzieńv


RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ I - piątek, 17 listopada 2017


9:00-9:20

 

 

9:20-10:20

OTWARCIE KONFERENCJI
 Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

 

Sesja I  SYSTEM SZKOLENIA W OTORYNOLARYNGOLOGII -sesja inauguracyjna

Okrągły stół - System szkolenia w Otolaryngologii w Polsce i w Europie w oparciu o ustalenia UEMS

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk, prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień,
prof. prof. dr hab. n. med. Jerzy Kuczkowski

10:20-10:40

Przerwa

10:40-13:00

Sesja II    RZADKIE CHOROBY W OTOLARYNGOLOGII

Okrągły Stół - Rzadkie choroby w otorynolaryngologii 
Moderator:  Prof. dr hab. n. med. Ewa Jaworowska

11:40-13:00

Prezentacja przypadków - Rzadkie choroby w otorynolaryngologii 
Obustronny zespół Eagle'a
Lek. Klaudyna Zwierzyńska
Dyskusja
Fibromatoza przestrzeni przygardłowej
Dr n. med. Anna Rzepakowska
Dyskusja
Rozwój przyzwojaka po wcześniejszej embolizacji leczniczej
Lek. med. Olga Sieniawska-Buccella, lek. Aleksandra Ochal-Choińska
Dyskusja
Choroba IgG 4 zależna
Dr n. med. Magdalena Arcimowicz

13:00-14:00

Przerwa

14:00-16:00

Sesja III ZANACZENIE BADAŃ MOLEKULARNYCH W OTOLARYNGOLOGII
Okrągły Stół - Znaczenie badań genetycznych i molekularnych w otorynolaryngologii

Moderator: Prof. dr hab. n. med. Violetta Pietruszewska

 

Prezentacja przypadków - Badania genetyczne i molekularne w trudnych przypadkach klinicznych
Rak ucha - znaczenie badań genetycznych dla dodatkowych możliwości leczniczych
Dr n. med. Emilia Karchier
Dyskusja
CD168 w zaawansowanym raku krtani
Lek. Przemysław Krawczyk, dr n. med. Antoni Bruzgielewicz, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
 

16:00-16:30

Przerwa

16:30-17.30

Sesja IV AKTUALNE PODEJŚCIE DO LECZENIA ZAAWANSOWANYCH GUZÓW GŁOWY I SZYI

Okrągły Stół - Aktualne podejście do leczenia  zaawansowanych guzów głowy i szyi Moderator: Prof. dr hab. n. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wierzbicka, dr n. med. Dorota Kiprian, dr n. med. Jacek Banaszewski

17:30-19:00

Prezentacja przypadków - Guzy głowy i szyi
Rak ucha indukowany radioterapią
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski, dr n. med. Emila Karchier
Dyskusja
Rabdomyoma języka
Lek. Daniel Majszyk
Dyskusja
Rak podstawnokomórkowy skóry twarzy naciekający oczodół
Lek. Małgorzata Czesak

 

DZIEŃ II - sobota, 18 listopada 2017


8:30-10:30

 

Sesja V Rynologia

Okrągły Stół - Debata Ośrodków Klinicznych  - czy i  jak operować nos i zatoki przynosowe  w różnych stanach zapalnych

Moderator:  Dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki , dr n. med. Kornel Szczygielski, dr n. med. Łukasz Borucki, dr n. med. Paweł Poppe

 

Prezentacja przypadków - Leczenie trudnych przypadków w rynologii
Guz okołosiodłowy - wyzwanie diagnostyczne i chirurgiczne
Dr n. med. Tomasz Dziedzic, dr hab. n. med. Tomasz Gotlib
Dyskusja
„Rozszerzony" zespół cichej zatoki
Dr n. med. Kornel  Szczygielski, dr n. med. Monika Sobolewska

Dyskusja
Pourazowe zaklinowanie mięśnia prostego przyśrodkowego gałki ocznej
Dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki

Dyskusja
Chondrosarcoma przegrody nosa
Dr n. med. Łukasz Borucki
Dyskusja

 

10:30-11:00

Przerwa

11:00-13:00

 

Sesja VI  Nowe badania diagnostyczne w otologii, otoneurologii i audiologii

Moderatorzy:   Prof. dr hab. n. med. Wiesław Konopka, dr hab. n. med.  Magdalena Lachowska

Co zmieniło w praktyce klinicznej wprowadzenie do diagnostyki audiologicznej rejestracji potencjałów wywołanych stanu ustalonego ASSR
Dr hab. n. med. Magdalena Lachowska 

Nowe technologie w diagnostyce otoneurologicznej
Prof. dr hab. n. med. Ewa Zmysłowska - Szmytke

Rzeczywista przydatność nowych otoneurologicznych metod diagnostycznych w praktyce klinicznej
Dr n. med. Katarzyna Pierchała

Diagnostyka otoneurologiczna u dzieci - możliwości i ograniczenia
Dr n. med. Renata Pepaś

 

12:00-13:00

 

Prezentacja przypadków - Nowe badania diagnostyczne
Badanie VEMP w diagnostyce przedsionkowego schwannoma na przykładach
Dr hab. n. med. Magdalena Lachowska
Dyskusja
Znaczenie badań elektrofizjologicznych w rozpoznawaniu choroby Meniere'a - studium przypadku
Dr n. med. Katarzyna Pierchała
Dyskusja

 

13:00-14:00

Lunch

14:00-16:00

 

Sesja VII Nagłe stany w otolaryngologii - co się zmieniło w ostatnich 25 latach

Okrągły Stół - Debata Ośrodków Klinicznych
Moderator:   Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski

Odbarczenie nerwu wzrokowego
Dr n. med. Roman Głowacki
Krwawienia z nosa
Dr hab. n. med.  Tomasz Gotlib
Ropowica szyi
Prof. dr hab. n. med. Jacek Składzień

 

15:00-16:00

 

Prezentacja przypadków Nagłe stany w otolaryngologii
Ciało obce w nosogardle
Dr n.med. Jacek Sokołowski , lek. Paulina Kołodziejczyk
Dyskusja
Izolowane, powikłane zapalenie zatoki klinowej
Dr hab. n. med. Ireneusz Bielecki
Dyskusja
Zapalenie wyrostka sutkowego jako powikłanie zapalenia ucha środkowego
Wykładowca w trakcie ustalania
Dyskusja
Niedowład nerwu twarzowego
Wykładowca w trakcie ustalania
Dyskusja
Jatrogenne porażenie fałdów głosowych
Wykładowca w trakcie ustalania
Dyskusja

16:00-16:15

Zakończenie konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40