Rejestracja streszczeń przypadków

Podczas konferencji w poszczególnych sesjach zaplanowano również miejsce na przedstawienie przypadków zgłaszanych przez uczestników. Czas prezentacji łącznie z dyskusją to 12 min. Zapraszamy do rejestracji streszczeń tych wystąpień, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Pracę należy zgłosić w formie streszczenia zawierającego następujące elementy:
  1. Dane kontaktowe zgłaszającego streszczenie (imię, nazwisko, e-mail)
  2. Dane kontaktowe prezentującego (imię, nazwisko, e-mail)
  3. Tytuł wystąpienia
  4. Nazwiska i imiona autorów wraz z afiliacjami
 2. Całkowita objętość streszczenia do 2.000 znaków
 3. Termin rejestracji streszczeń do 15 października 2017 drogą elektroniczną przez poniższy formularz

Po zarejestrowaniu streszczenia osoba zgłaszająca otrzyma potwierdzenie zgłoszenia na podany w rejestracji e-mail,

Akceptacja i zakwalifikowanie prac do przedstawienia w trakcie konferencji odbędzie się do 30 października 2017 r

Prace zakwalifikowane do prezentacji prosimy przygotować w formacie Power Point

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Organizacyjne:

Medius Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 Warszawa
tel. +48 22 642 09 40
e-mail: biuro@medius.com.pl

Formularz do przesyłania streszczeń
Dane kontaktowe zgłaszającego:

Osoba prezentująca

Streszczenie

Autorzy (prosimy podać imię i nazwisko każdego z autorów oraz nazwę ośrodka, z którego pochodzi):

Treść (streszczenie powinno być napisane w języku polskim, zawierać do 2000 znaków (w tym spacje).


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40